Certifikáty
Naša pohrebná služba STYX zabezpečuje pozostalým kompletný pohrebný servis hlavne v čase, keď potrebujete byť v kruhu svojich blízkych. Pre overenie našej kompetentnosti Vám predkladáme potrebné certifikáty.
Osvedčenie o živnostenskom oprávnení
Osvedčenie na prevádzkovanie pohrebnej služby
Osvedčenie na prevádzkovanie pohrebiska
Osvedčenie o odbornej príprave na prevádzkovanie pohrebnej služby
Osvedčenie o odbornej príprave na prevádzkovanie pohrebiska