Príprava hrobového miesta
Pohrebné služby
Obrad poslednej rozlúčky
Pieta a účasť

Z činnosti pohrebnej služby STYX
Z činnosti pohrebnej služby STYX
Zabezpečenie karu s možnosťou ubytovania
Zabezpečenie karu