Ď
Ď
akujeme Vám za návštevu stránky pohrebnej služby STYX, ktorá
pôsobí od 1.2.2015 v rámci trenčianskeho kraja s prevádzkami:
Zabezpečujeme komplexné služby v oblasti: 
poradenstvo pri úmrtí
administratívne formality pohrebu
prevoz zosnulého v rámci Európskej únie
oblečenie a úprava zosnulého
vence, truhly, urny, náhrobné kamene
výkopové práce
vykonanie obradu poslednej rozlúčky
zabezpečenie kremácie
zabezpečenie karu
Košeca + správa cintorína
Horné Sŕnie + správa cintorína
Nová Dubnica