Úmrtie doma

1. Čo najskôr kontaktovať lekársku pohotovosť (112 alebo 155) a oznámiť úmrtie.
2. Lekár vykoná obhliadku zosnulého a vyplní List o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí.
3. Kontaktovať pohrebnú službu 0918 040  060 alebo 0949 576 586 ohľadom dohodnutia prevozu zosnulého z domu do chladiaceho zariadenia (najskôr až po dvoch hodinách od úmrtia).

Úmrtie v nemocnici, resp. v sociálnom zariadení

1. Oznámenie úmrtia pracovníkom zariadenia a poskytnutie informácií o mieste dočasného uloženia zosnulého.
2. Kontaktovať pohrebnú službu 0918 040  060 alebo 0949 576 586.
3. Zabezpečenie prevozu zosnulého do chladiaceho zariadenia.

Ďalší postup bude dohodnutý medzi pozostalými a pohrebnou službou (vybavenie pohrebných dokumentov, výber truhly, vencov, zariadenie pohrebného obradu).

Úmrtie na inom mieste, resp. úmrtie za nezvyčajných okolností

1. Bezodkladne kontaktovať pohotovosť a políciu (112 prípadne 155 alebo 158) a oznámiť úmrtie.
2. Lekár alebo policajt po vyhodnotení situácie kontaktujú zmluvnú pohrebnú službu, ktorá na ich náklady prevezie zosnulého na patológiu.
3. Následne pozostalí kontaktujú pohrebnú službu 0918 040  060 alebo 0949 576 586 ohľadom dohodnutia prevozu zosnulého z  patológie do chladiaceho zariadenia a vybavenie pohrebných dokumentov, výber truhly, vencov, zariadenie pohrebného obradu.

Úmrtie v zahraničí

1. Oznámenie úmrtia zodpovedným úradom a poskytnutie informácií potrebných k prevozu zosnulého.
2. Pozostalí kontaktujú pohrebnú službu 0918 040  060 alebo 
0949 576 586.

Ďalší postup bude dohodnutý medzi pozostalými a pohrebnou službou (prevoz zosnulého zo zahraničia na Slovensko, vybavenie pohrebných dokumentov, výber truhly, vencov, zariadenie pohrebného obradu).

O STYX

Od roku 2015 naša pohrebná služba STYX zabezpečuje pozostalým kompletný pohrebný servis hlavne v čase, keď potrebujete byť v kruhu svojich blízkych.

Spomienky môžu byť krásne aj vďaka detailom, na ktorých si dáme záležať. 

Zavolajte nám!

Sociálne siete

 

 

Search